Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Szymon Krawczyk

Plebiscytowa 3/16, 45-359 Opole

tel: 77 547-70-50, 608-350-916
fax: 77 547-70-59
opole.krawczyk@komornik.pl

BGŻ BNP Paribas:
84 1600 1462 1836 2670 2000 0001

Kancelaria

Witam Państwa na mojej stronie internetowej.

Kancelaria jest przygotowana do przyjmowania wniosków w formie papierowej oraz w formie elektronicznej poprzez system e-sądu ( EPU ID 2406 ).

                         Korzystamy z:
1.  Abonamentu OGNIVO – elektroniczne zapytania i zajęcia rachunków bankowych (banki komercyjne + banki spółdzielcze z całego województwa wg. miejsca zamieszkania dłużnika)
2. ZUS PUE -elektroniczne zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
3. ePUAP   – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej umożliwiająca m.in. elektroniczne zajęcia  :
                       – wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku we właściwym Urzędzie Skarbowym
                       – świadczenia emerytalno-rentowego , świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku  chorobowego
4. CPD MSWiA  – Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych -elektroniczne zapytania o dane meldunkowe dłużnika
5. CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (elektroniczne zapytania o pojazdy mechaniczne dłużnika)
6. Usługi sieciowej REGON BIR1- umożliwiającej natychmiastowe pobranie danych przedsiębiorcy z rejestru REGON  i ustalenie np. nr PESEL, adresów zamieszkania, adresów prowadzenia działalności gospodarczej, nr tel., adresu e-mail
7. CBDKW – wyszukiwarka Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych  – wyszukiwarka umożliwia błyskawiczne ustalenie, czy dłużnik jest właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości na terenie całego kraju
8. Innych źródeł informacji/wywiadowni gospodarczych- szczególnie pomocnych w ustalaniu majątku czynnie działających podmiotów gospodarczych.
                            W chwili obecnej trwa procedura uzyskiwania elektronicznego dostępu do wyszukiwarki bazy danych PESEL-NET (ŹRÓDŁO), która umożliwia uzyskanie danych meldunkowych dłużnika w ciągu kilku minut. Aktualnie trwają prace telekomunikacyjne polegające na podłączeniu do kancelarii komorniczej bezpiecznego łącza z MSWiA.
                            Dla podniesienia skuteczności egzekucji komornik Opole Szymon Krawczyk prowadzi monitoring wpłat. Kancelaria posiada także call center stworzone w technologii VOIP. W kancelarii został wdrożony system płatności masowych, dzięki czemu każdy klient – dłużnik posiada swój indywidualny numer rachunku bankowego. Jako komornik przywiązuję dużą wagę do czynności terenowych, które są wykonywane z urzędu w każdej sprawie na terenie miasta Opola oraz powiatu opolskiego. Godziny wykonywanych czynności terenowych są różnicowane i w razie wizyt bez kontaktu czynności są powtarzane o innej porze dnia. Na życzenie wierzyciela sporządzana jest dokumentacje fotograficzną z miejsca czynności jak również raporty dotyczące stanu egzekucji. Celem ochrony danych osobowych w kancelarii została wdrożona polityka bezpieczeństwa informacji, która jest zgodna z wymogami GIODO.
                            Jednocześnie informujemy, że dla celów zminimalizowania kosztów postępowania egzekucyjnego wszelka korespondencja kierowana do stron postępowania jest łączona i przesyłana w 1 kopercie.  Na wniosek wierzyciela istnieje możliwość przesyłania korespondencji zbiorczej, a także korespondencji w formie elektronicznej. Ponadto Komornik korzysta z elektronicznego potwierdzenia odbioru (EPO) co zmniejsza koszt jednostkowy listu poleconego o 0,14 zł.
                           Na zlecenie wierzyciela Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Szymon Krawczyk przeprowadzi  egzekucję na terenie całego kraju ( art. 8 u.o.k.s.i.e.).

Niniejsza strona powstała wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi reklamy ani oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.