Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Szymon Krawczyk

Plebiscytowa 3/16, 45-359 Opole

tel: 77 547-70-50,
fax: 77 547-70-59
opole.krawczyk@komornik.pl

BGŻ BNP Paribas:
84 1600 1462 1836 2670 2000 0001

Kancelaria

Witam Państwa na mojej stronie internetowej.

Od 2020 r. komornik  Opole Szymon Krawczyk doręcza także korespondencję oraz podejmuje próbę ustalenia adresu adresata. Dzięki częstym czynnościom terenowym istnieje możliwość sprawnej obsługi dużej ilości doręczeń w krótkim czasie.

Informuję, że od dnia 01.07.2019 r. nie mogę przyjmować spraw spoza właściwości Sądu Rejonowego w Opolu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Aktualnie przyjmowane są jedynie wnioski egzekucyjne przeciwko dłużnikom mającym miejsce zamieszkania na terenie miasta Opola oraz na terenie powiatu opolskiego. W zakładce ”właściwość terytorialna” mogą Państwo zweryfikować czy dłużnik ma miejsce zamieszkania na terenie mojego rewiru.

Kancelaria jest przygotowana do przyjmowania wniosków w formie papierowej oraz w formie elektronicznej poprzez system e-sądu ( EPU ID 2406 ).

                         Korzystamy z:
1.  OGNIVO – elektroniczne zapytania i zajęcia rachunków bankowych dłużnika (banki komercyjne + banki spółdzielcze z całego województwa wg. miejsca zamieszkania dłużnika – abonament)
2. Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych – pozyskanie odpowiedzi na temat wszelkich rachunków bankowych dłużnika ( banki spółdzielcze, banki komercyjne i SKOK-i mające swoją siedzibę na terenie Polski )
3. ZUS PUE -elektroniczne zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
4. ePUAP   – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej umożliwiająca m.in. elektroniczne zajęcia  :
                       – wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku we właściwym Urzędzie Skarbowym
5. CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (elektroniczne zapytania o pojazdy mechaniczne dłużnika)
6. Usługi sieciowej REGON BIR1- usługa umożliwia natychmiastowe pobranie danych przedsiębiorcy z rejestru REGON  i ustalenie np. nr PESEL, adresów zamieszkania, adresów prowadzenia działalności gospodarczej, nr tel., adresu e-mail
7. CBDKW – wyszukiwarka Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych  – wyszukiwarka umożliwia błyskawiczne ustalenie, czy dłużnik jest właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości na terenie całego kraju
8. Platforma przetargowa – umożliwiająca wyszukanie trzeciodłużnika /kontrahenta dłużnika i następnie zajęcie ustalonych w ten sposób  wierzytelności (przetargi i zamówienia publiczne).
9. Innych źródeł informacji- szczególnie pomocnych w ustalaniu majątku czynnie działających podmiotów gospodarczych.
                                                  
Specjalizuję się w prowadzeniu postępowań przeciwko czynnie działającym podmiotom gospodarczym. Jak najszybciej staram się ustalić kontrahentów dłużnika celem zajęcia ustalonych w ten sposób wierzytelności. Jest to najszybszy i najskuteczniejszy sposób prowadzenia egzekucji. 

Niniejsza strona powstała wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi reklamy ani oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu informuje, że Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Roman Kwieciński,  e-mail: iod.opole.002@komornik.pl

 

komornik Opole, komornicy Opole, komornik z Opola, komornik opolskie